W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników dydaktycznych
Miejsce pracy: Instytut Technologii Mechanicznej w Zakładzie Maszyn Technologicznych
Termin składania ofert: 17.07.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Poznań, 16.05.2023 r.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat w ramach umowy o pracę na czas określony 1 rok w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna, specjalność: sterowanie maszyn technologicznych w Instytucie Technologii Mechanicznej w Zakładzie Maszyn Technologicznych

 

I.                     Wymagania stawiane kandydatom:

1.       Ukończone studia drugiego stopnia z zakresu inżynierii mechanicznej, preferowany kierunek: Mechatronika,

2.       Wiedza i umiejętności z zakresu sterowania maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów autonomicznych,

3.       Wiedza i umiejętności z zakresu projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn,

4.       Praktyczna znajomość sterowników PLC, przemienników częstotliwości oraz sterowników napędów,

5.       Znajomość języków programowania co najmniej C, C++ (dla PC oraz platform mikrokontrolerowych), C#, Python, ST.,

6.       Praktyczna znajomość otwartoźródłowej platformy programistycznej do tworzenia oprogramowania sterowania robotów ROS 1 lub ROS 2,

7.       Dodatkowym atutem będą predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone udziałem w projektach badawczo-rozwojowych,

8.       Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, w tym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,

9.       Dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),

10.    Dobra opinia ze studiów (koła naukowe, projekty),

11.    Dyspozycyjność na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu oraz Zakładu.

 

 

II.                   Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.       Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,

2.       Arkusz kwalifikacyjny,

3.       CV,

4.       Kwestionariusz osobowy,

5.       Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),

6.       Odpisy posiadanych kursów,

7.       Oświadczenie o niekaralności,

8.       Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,

9.       Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 17 lipca 2023 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. Zatrudnienie od 1 października 2023 r. 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.       Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

3.       Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

4.       Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.       Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9.       W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
pdf, 850 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 16.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:24
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:41
Liczba pobrań: 28
Kwestionariusz osobowy
docx, 12 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:36
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:42
Liczba pobrań: 30
klauzula informacyjna
doc, 31 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:37
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:42
Liczba pobrań: 26
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:38
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:43
Liczba pobrań: 25
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:38
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:43
Liczba pobrań: 27
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:41
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:43
Liczba pobrań: 28
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:41
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:40
Liczba pobrań: 26
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 16.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 16.06.2023 13:24
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 16.06.2023 13:47
Liczba wyświetleń: 127