W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Deklaracja dostępności

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Politechnika Poznańska.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-10 15:00:00.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • używanie tzw. krótkich linków (jedno - lub kilkuwyrazowe wyrażenie będące odnośnikiem i nieposiadające w nazwie informacji o swoim celu, np. „Pobierz”, „Sprawdź tutaj” itp.),
  • ograniczone stosowanie punktów orientacyjnych aria (znaczniki pomagające orientować się czytnikom w strukturze strony),
  • wyróżnianie linków tylko kolorem (dodatkowe zastosowanie np. podkreślenia linku skuteczniej wyodrębniałoby go w tekście),
  • stosowanie graficznych linków bez atrybutu Alt (atrybut opisowy wykorzystywany przez czytniki do identyfikacji, co jest w treści grafiki),
  • niektóre elementy stron nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • zamieszczanie elementów animowanych, których wyłączenie nie jest możliwe (animacja pojawia się i nie można jej w żaden sposób przerwać).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Politechnika Poznańska.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Przybylak. Kontakt: krzysztof.r.przybylak@put.poznan.pl, tel. +48 61 665 2772. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Politechnika Poznańska jest Krzysztof Przybylak, krzysztof.r.przybylak@put.poznan.pl, tel.+48 61 665 2772.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Infrastruktura Politechniki Poznańskiej składa się z kilkudziesięciu obiektów zlokalizowanych w: Poznaniu (Kampus WARTA - ul. Piotrowo i przyległe oraz Kampus Wilda - pl. M. Skłodowskiej - Curie 5) a także w Kołobrzegu (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynkowej - ul. Obrońców Westerplatte 31). W samym tylko Poznaniu, w obrębie dwóch kampusów uczelnia zajmuje 30 budynków.
Budynki Politechniki Poznańskiej spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.
Budynki i laboratoria Politechniki Poznańskiej w większości dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (parkingi, windy, sale dydaktyczne, korytarze, toalety).
Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).
Miejsca, w których prowadzona jest obsługa kandydatów, studentów i doktorantów na studia, wolne są od barier architektonicznych. Ergonomiczne stanowiska pracy i nauki w większości ulokowane są na dolnych kondygnacjach. W przypadku wyższych pięter zapewniono dojazd alternatywy w postaci dźwigu osobowego.
Przy budynkach Politechniki Poznańskiej znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Osobom z niepełnosprawnościami zapewniono możliwość ewakuacji poprzez oznaczenie dróg ewakuacyjnych, stosowne instrukcje a także szkolenia osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
W obiektach Politechniki Poznańskiej zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego.
W większości budynków dostępne są pętle indukcyjne, wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, które przeznaczone są dla osób słabosłyszących.
Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie www.bon.put.poznan.pl.
Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości bon@put.poznan.pl

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Odpowiedzialny za treść: Karolina Borowska
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 11.11.2022 13:03
Ostatnio zaktualizował: Karolina Karolina
Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2023 14:28
Liczba wyświetleń: 211