W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych
Miejsce pracy: Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych w Instytucie Technologii Mechanicznej
Termin składania ofert: 25.07.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat w ramach umowy o pracę na czas określony na 1 rok w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych w Instytucie Technologii Mechanicznej    

I.    Wymagania stawiane kandydatom:
1.    Ukończone studia drugiego stopnia z zakresu inżynierii mechanicznej, preferowany kierunek: Mechatronika.
2.    Wiedza i umiejętności z zakresu metrologii wielkości geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem współrzędnościowej techniki pomiarowej.
3.    Wiedza i umiejętności z zakresu mikrotomografii komputerowej.
4.    Wiedza i umiejętności z zakresu pomiarów nierówności powierzchni.
5.    Znajomość języków programowania co najmniej: C++, Python, FBD, LAD.
6.    Dodatkowym atutem będą predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone udziałem w projektach badawczo-rozwojowych oraz autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych (szczególnie z IF).
7.    Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, w tym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
8.    Dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2).
9.    Dobra opinia ze studiów (koła naukowe, projekty, wyróżnienia i nagrody).
10.    Dyspozycyjność na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu oraz Zakładu

II.    Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1.    Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
2.    Arkusz kwalifikacyjny,
3.    CV,
4.    Kwestionariusz osobowy,
5.    Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),
6.    Odpisy posiadanych kursów,
7.    Oświadczenie o niekaralności,
8.    Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,
9.    Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub 
w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu.  Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.


Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 25 lipca 2023 r. 
w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. 
Zatrudnienie od 1 października 2023 r. 
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2.    Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3.    Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  
4.    Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
9.    W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
pdf, 831 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 26.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 26.06.2023 11:43
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:36
Liczba pobrań: 32
załączniki
docx, 58 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 26.06.2023 11:45
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:33
Liczba pobrań: 25
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 26.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 26.06.2023 11:40
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2023 11:45
Liczba wyświetleń: 100