W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych
Miejsce pracy: Instytut Mechaniki Stosowanej w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Termin składania ofert: 12.07.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Poznań, 13.06.2023 r.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych – 1 etat w ramach umowy o pracę na czas określony 1 rok w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna
specjalność: diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe w Instytucie Mechaniki Stosowanej w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji    

I.    Wymagania stawiane kandydatom:
1.    ukończone studia drugiego stopnia z zakresu inżynierii mechanicznej;
2.    dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje);
3.    wiedza w zakresie nauk technicznych, w tym w szczególności z mechaniki;
4.    minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
5.    odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć m.in. w zakresie wytrzymałości materiałów, metod obliczeniowych, modelowania i symulacji;
6.    wiedza w zakresie podstawowych metod numerycznych;
7.    znajomość zagadnień stateczności konstrukcji;
8.    znajomość przynajmniej jednego systemu obliczeń MES;
9.    umiejętność prowadzenia badań laboratoryjnych oraz numerycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowych;
10.    doświadczenie w przygotowywaniu prac naukowych i prezentowania ich wyników na konferencjach;
11.    osiągnięcia naukowe, tj. publikacje w formie materiałów konferencyjnych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych (umieszczone w bazie WoS lub Scopus);
12.    zdefiniowany plan badawczy na najbliższe lata (tematyka badań naukowych, plany grantowe i publikacyjne);
13.    dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
14.    zdolności do pracy w zespole i twórczego myślenia;
15.    dyspozycyjność na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu i Zakładu.

II.    Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1.    Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
2.    Arkusz kwalifikacyjny,
3.    CV,
4.    Kwestionariusz osobowy,
5.    Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),
6.    Odpisy posiadanych kursów,
7.    Oświadczenie o niekaralności,
8.    Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,
9.    Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub 
w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 12 lipca 2023 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. Zatrudnienie od 1 października 2023 r. 
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2.    Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3.    Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  
4.    Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
9.    W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Dokumenty
docx, 58 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 13.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 13.06.2023 13:20
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:44
Liczba pobrań: 33
Ogłoszenie o konkursie
pdf, 158 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 13.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 13.06.2023 13:20
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:44
Liczba pobrań: 34
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 13.06.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 13.06.2023 13:18
Ostatnio zaktualizował: Krzysztof Przybylak
Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2023 12:02
Liczba wyświetleń: 114