W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Inżynierii Mechanicznej Instytut Mechaniki Stosowanej w Zakład Mechaniki Technicznej
Termin składania ofert: 28.06.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

                                                                                                                      Poznań, 29.05.2023 r.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych – 1 etat w ramach umowy o pracę na czas określony na 1 rok w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna lub inżynieria biomedyczna w Instytucie Mechaniki Stosowanej w Zakładzie Mechaniki Technicznej


I.                     Wymagania stawiane kandydatom:

1. Ukończone studia wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn lub inżynieria biomedyczna

2. Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje);

3. posiadać wiedzę w zakresie nauk technicznych w tym w szczególności z mechaniki lub biomechaniki;

4. posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;

5. posiadać odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć m.in. w zakresie mechaniki, metod obliczeniowych, modelowania i symulacji;

6. posiadać wiedzę w zakresie podstawowych metod numerycznych;

7. posiadać znajomość systemu do obliczeń symbolicznych;

8. posiadać znajomość przynajmniej jednego systemu obliczeń MES;

9. posiadać umiejętność prowadzenia badań z wykorzystaniem symulacji komputerowych;

10. posiadać doświadczenie w przygotowywaniu prac naukowych i prezentowania ich wyników na konferencjach

11. posiadać osiągnięcia naukowe, tj. publikacje w formie materiałów konferencyjnych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych (umieszczone w bazie WoS lub Scopus);

12. mieć zdefiniowany plan badawczy na najbliższe lata (tematyka badań naukowych, plany grantowe i publikacyjne);

13. posiadać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego (co najmniej na poziomie B2)         

14. posiadać zdolności do pracy w zespole i twórczego myślenia;

15. być dyspozycyjnym na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu i Zakładu.

 
II.                   Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.       Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,

2.       Arkusz kwalifikacyjny,

3.       CV,

4.       Kwestionariusz osobowy,

5.       Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),

6.       Odpisy posiadanych kursów,

7.       Oświadczenie o niekaralności,

8.       Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,

9.       Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub 
w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu.  Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 28 czerwca 2023 r. 
w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. 
Zatrudnienie od 1 października 2023 r. 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.       Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

3.       Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

4.       Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.       Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9.       W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
pdf, 162 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Kamila Czerniak
Wytworzył: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Data wytworzenia: 29.05.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 29.05.2023 08:52
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2023 14:46
Liczba pobrań: 51
Dokumenty
docx, 58 kB
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 29.05.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 02.06.2023 13:59
Liczba pobrań: 67
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
Wytworzył: prof dr. hab. inż. Maciej Kupczyk
Data wytworzenia: 11.07.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 11.07.2023 12:37
Liczba pobrań: 104
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
Wytworzył: prof dr. hab. inż. Maciej Kupczyk
Data wytworzenia: 11.07.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 11.07.2023 13:03
Liczba pobrań: 36
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Kamila Czerniak
Wytworzył: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Data wytworzenia: 01.08.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 01.08.2023 12:52
Liczba pobrań: 67
Podmiot udostępniający: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Wytworzył: Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
Data wytworzenia: 29.05.2023
Opublikował w BIP: Kamila Czerniak
Data opublikowania: 29.05.2023 08:52
Ostatnio zaktualizował: Kamila Czerniak
Data ostatniej aktualizacji: 01.08.2023 12:52
Liczba wyświetleń: 287