W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent

Stanowisko: Asystent
Miejsce pracy: Wydział Architektury, Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Termin składania ofert: 03.07.2023 do godz. 13:00
Miejsce składania ofert: Wnioski konkursowe należy składać osobiście: dziekanat Wydziału Architektury, pokój 108, pon.-czw. w godz. 10.00-13.00 lub listem poleconym: Politechnika Poznańska Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.
Status: rozstrzygnięte
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na okres 1 roku w wymiarze etatu

w dziedzinie naukowej: nauki inżynieryjno-techniczne

w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2023

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w Statucie  Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr  175/2016-2020   Senatu   Akademickiego   Politechniki   Poznańskiej   z   dnia 10 lipca 2019 r. z póź. zm. oraz zasadami polityki kadrowej – załącznik do zarządzenie Rektora Nr 66 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz posiadają następujące kwalifikacje:

1.         Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku architektura; tytuł zawodowy: mgr inż. architekt

2.         Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział 
w konferencjach naukowych).

3.         Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzoną potwierdzone  pisemną  opinią profesora lub doktora habilitowanego – dotychczasowego przełożonego/opiekuna naukowego. 

4.         Doświadczenie dydaktyczne trwające co najmniej 1 semestr. 

5.         Dorobek zawierający badania za pomocą urządzeń typu eye tracker; autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych  w recenzowanych czasopismach naukowych dotyczące architektury wnętrz.

6.         Znajomość specjalistycznego oprogramowania do projektowania architektonicznego pozwalające na prowadzenie kształcenia w tym zakresie (CAAD). 

7.         Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i w piśmie potwierdzona certyfikatem.  

8.         Umiejętność realizacji nowoczesnych form kształcenia.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie

1.       Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

2.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

3.       Arkusz kwalifikacyjny.*

4.       Życiorys (CV).

5.       Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego. 

6.       Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*

7.       Oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy.*

8.       Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1 – I.8).

III. Wnioski konkursowe należy składać osobiście: dziekanat Wydziału Architektury, pokój 108, pon.-czw. w godz. 10.00-13.00 lub listem poleconym: Politechnika Poznańska Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2023 r.

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: https://architektura.put.poznan.pl/dokumenty-do-pobrania?title=DOKUMENTY%20DO%20POBRANIA )

W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyska  pozytywnej  oceny  komisji  konkursowej lub w przypadku  braku kandydatów, Dziekan  dokona  zamknięcia  konkursu. Dziekan  może unieważnić  konkurs  lub  zamknąć  bez  podania przyczyny.

Załączniki:

konkurs asystent IAW 2
pdf, 164 kB
Odpowiedzialny za treść: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Wytworzył: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Data wytworzenia: 02.06.2023
Opublikował w BIP: Natalia Górska
Data opublikowania: 02.06.2023 13:44
Liczba pobrań: 36
informacja o wyniku
pdf, 40 kB
Odpowiedzialny za treść: dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP
Wytworzył: dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP
Data wytworzenia: 16.08.2023
Opublikował w BIP: Natalia Górska
Data opublikowania: 29.08.2023 13:18
Liczba pobrań: 37
Odpowiedzialny za treść: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Wytworzył: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Data wytworzenia: 02.06.2023
Opublikował w BIP: Natalia Górska
Data opublikowania: 02.06.2023 13:44
Ostatnio zaktualizował: Natalia Górska
Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2023 15:15
Liczba wyświetleń: 105