W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Wróć

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki
Miejsce pracy: Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki
Termin składania ofert: 04.08.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej (ul. Piotrowo 3, pokój 203)
Status: w trakcie rozstrzygania

Poznań 4.07.2023r.

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs

 na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Fizyki


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami) oraz posiadają predyspozycje  i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze nauk fizycznych, nauk chemicznych oraz inżynierii materiałowej. 

Słowa kluczowe: asystent, fizyka obliczeniowa, dynamika molekularna

Zatrudnienie przewiduje się w Zakładzie Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki od 1 października 2023 r. na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, na podstawie umowy o pracę w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

-          mieć ukończone studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub kierunkach pokrewnych, z ostatecznym wynikiem ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub I i II stopnia minimum 4,00;

-          posiadać stopień doktora w naukach ścisłych, technicznych lub przyrodniczych, lub zaawansowany stan realizacji rozprawy doktorskiej (minimum 75% potwierdzony opinią promotora);

-          posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie modelowania i symulacji komputerowych, w szczególności dynamiki molekularnej, udokumentowane artykułami naukowymi oraz komunikatami konferencyjnymi;

-          wykazać się odbytymi stażami naukowymi;

-          posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację naukową;

-          posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej (ul. Piotrowo 3, pokój 203) następujące dokumenty:

-          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

-          kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o pracę,

-          arkusz kwalifikacyjny wypełniony w części wymaganej dla kandydata,

-          opinię opiekuna naukowego bądź – jeśli to niemożliwe – samodzielnego pracownika nauki o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej kandydata,

-          odpis dyplomu ukończenia studiów,

-          oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

-          oświadczenie zgodne z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

-          zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 4 sierpnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 sierpnia 2023 r. 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej opinii komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona przedłużenia bądź zamknięcia konkursu. Dziekan może konkurs zamknąć  lub unieważnić bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.       Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

3.       Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

4.       Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.       Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9.       W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

załączniki
docx, 57 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Izabela Głowacka
Data opublikowania: 03.07.2023 13:52
Liczba pobrań: 57
ogłoszenie
pdf, 1.17 MB
Wytworzył: Dziekan - dr hab. Mirosław Szybowicz, prof PP
Data wytworzenia: 03.07.2023
Opublikował w BIP: Izabela Głowacka
Data opublikowania: 04.07.2023 12:50
Liczba pobrań: 78
Wyniki konkursu
pdf, 390 kB
Wytworzył: dr hab. Mirosław Szybowicz,prof PP
Data wytworzenia: 11.08.2023
Opublikował w BIP: Izabela Głowacka
Data opublikowania: 11.08.2023 11:01
Liczba pobrań: 92
Wyniki konkursu_doc
docx, 268 kB
Wytworzył: dr hab. Mirosław Szybowicz,prof PP
Data wytworzenia: 11.08.2023
Opublikował w BIP: Izabela Głowacka
Data opublikowania: 11.08.2023 11:01
Liczba pobrań: 58
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - dr hab. Mirosław Szybowicz , prof PP
Wytworzył: Dziekan - dr hab. Mirosław Szybowicz, prof PP
Data wytworzenia: 03.07.2023
Opublikował w BIP: Izabela Głowacka
Data opublikowania: 03.07.2023 13:52
Ostatnio zaktualizował: Izabela Głowacka
Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2023 11:01
Liczba wyświetleń: 279