Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

ZałącznikWielkość
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej_2017.pdf_2017.pdf470.96 KB
zał 1 wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.pdf263.72 KB
zał 2 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej_2017.pdf251.66 KB
zał 3 do Regulaminu informacja dot. wymaganych dokumentów przy ubieganiu się przez doktorantów o stypendium socjalne_2017.pdf302.05 KB
zał 4 do Regulaminu zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta_2017.pdf265.15 KB
zał 5 do Regulaminu wniosek o przyznanie pomocy materialnej_2017.pdf376.9 KB
zał 6 do Regulaminu oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności_2017.pdf293.67 KB
zał 7 do Regulaminu oświadczenie o dochodzie niepodlegjącym opodatkowaniu podatkiem dochodowym_2017.pdf316.18 KB
zał 8 do Regulaminu oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego_2017.pdf251.97 KB
zał 9 do Regulaminu wniosek o przyznanie zapomogi_2017.pdf274.47 KB
zał 10 do Regulaminu wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów_2017.pdf315.89 KB
zał 11 do Regulaminu oświadczenie o udziale w badaniach prowadzonych w ramach projektów badawczych_2017.pdf255.75 KB
zał 12 do Regulaminu wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych_2017.pdf278.7 KB
zał 13 do Regulaminu oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych_2017.pdf254.54 KB

Metryczka

Wprowadzono: 19-07-2017 11:57
Aktualizacja: 19-07-2017 11:59
Dodane przez: irena.mazantowicz@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu