Pion Z-cy Kanclerza ds. administracyjno-ekonomocznych

  • Z-ca Kanclerza ds. administracyjno-ekonomicznych

 pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
tel. 61 665 3994
mgr inż. Danuta Świtalska

•   Sekretariat Kanclerza
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3524
faks (61) 665 3530
e-mail: Sekretariat.Kanclerza@put.poznan.pl
mgr Edyta Klebaniuk

•   Dział Gospodarczy
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3505, 665 3589
faks (61)665 3551
e-mail: Dzial.Gospodarczy@put.poznan.pl
Kierownik mgr Elżbieta Ciałkowska

•   Dział Inwentaryzacji
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel. (61) 665  2146
e-mail: Dzial.Inwentaryzacji@put.poznan.pl
Kierownik lic. Agnieszka Skibicka

•   Dział Socjalny
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3678
faks (61) 665 3778
e-mail: Dzial.Socjalny@put.poznan.pl
Kierownik mgr Zofia Szajkowska

•   Kancelaria Główna
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3510
Renata Ciepłowska
Danuta Grembowska

Metryczka

Wprowadzono: 25-01-2013 13:09
Aktualizacja: 28-01-2013 11:41
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu