Wydział Inżynierii Zarządzania

http://fem.put.poznan.pl/

Dziekanat
ul. Strzelecka 11, Poznań

tel. 61 665 3374
faks 61 665 3375
e-mail: office_demf@put.poznan.pl

Władze:
Dziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
Prodziekani: dr hab. inż. Agnieszka Misztal, dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

  • Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

tel. 61 665 3410
faks 61 665 3375
e-mail: office_ceqm@put.poznan.pl
Kierownik prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

  • Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego

tel. 61 665 3410
faks 61 665 3375
e-mail: office_cmee@put.poznan.pl
Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Mantura

  • Katedra Nauk Ekonomicznych

tel. 61 665 3410
faks 61 665 3375
e-mail: office_ces@put.poznan.pl
Kierownik dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP

  • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

tel. 61 665 3410
faks 61 665 3375
e-mail: office_cpel@put.poznan.pl
Kierownik dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. PP

  • Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych

tel. 61 665 3410
faks 61 665 3375
e-mail: office_cmcs@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

 

  • Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

tel. 61 665 3410
faks 61 665 3375
e-mail: office_chcmc@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. Teresa Łuczka

Metryczka

Aktualizacja: 16-03-2017 12:28
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu