WCAG

2019

ogółem:                            5 132
-  studia stacjonarne:         3688
-  studia niestacjonarne:    1027
-  studia podyplomowe:      385
-  studia doktoranckie:        32

 

 Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS 31.12.2019

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Szkoła Doktorska
Wytworzono: 31-12-2019
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 16-09-2020 12:30

Rejestr zmian