You are currently viewing a revision of this post created on 12/01/2011 - 09:20 by maria.kaczmarek....

Wersja wpisu Skład Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012 z dnia czw., 12/01/2011 - 09:20

Przewodniczący Rektor     prof. dr hab. inż. Adam HAMROL
Prorektor ds. Kształcenia    dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. Nauki              dr hab. inż. Aleksandra RAKOWSKA, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. Ogólnych       prof. dr hab. inż. Karol NADOLNY

Dziekani

dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK   WA
dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK, prof. nadzw. PP  WBiIŚ
prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK   WBMiZ
dr hab. inż. Paweł SZULAKIEWICZ, prof. nadzw. PP  WEiT
dr hab. inż. Konrad SKOWRONEK, prof. nadzw. PP  WE
prof. dr hab. Mirosław DROZDOWSKI   WFT
dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI, prof. nadzw. PP    WI
prof. dr hab. inż. Leszek PACHOLSKI    WIZ
dr hab. inż. Marek IDZIOR, prof. nadzw. PP   WMRiT
prof. dr hab. Andrzej OLSZANOWSKI    WTCh

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. arch, Wojciech BONENBERG  WA
prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK    WBiIŚ
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK
prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK      WBMiZ
prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI
prof. dr hab. inż. Marek DOMAŃSKI    WEiT
dr hab. inż. Andrzej KASIŃSKI,  prof. nadzw. PP  WE
prof. dr hab. inż. Ryszard NAWROWSKI
dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP   WFT
prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI   WIiZ
prof. zw. dr hab. inż. Jan WĘGLARZ
prof. dr hab. inż. Antoni ISKRA    WMRiT
dr hab. inż. Włodzimierz KĘSKA,  prof. nadzw. PP
prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL   WTCh

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK   WA + WEiT + WFT
dr inż. Sławomir JANIŃSKI   WBiIŚ
dr inż. Henryk WOŹNIAK   WBMiZ
dr inż. Paweł IDZIAK   WE 
dr inż. Mariusz KACZMAREK   WI   
dr inż. Wiesław GRZYBOWSKI   WIZ    
 dr inż. Adam KADZIŃSKI   WMRiT  
 dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI    WTCh     
dr Liliana SZCZUKA-DORNA   Jedn. organiz. nie należące do wydz.

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów i Samorządu Studenckiego
mgr inż. Bartosz BURSA    Sam. Doktorantów (WBMiZ)
Dariusz HAŁAS    WA
Katarzyna JURA    WBiIŚ
Katarzyna TAMUL    WBMiZ
Michał KAWA    WEiT
Marcin NAWROCKI    WE
Przemysław POSZWA    WFT
Ewa PROFASKA    WIZ
Marta GALANT    WMRiT
Jakub ARSENIUK    WTCh

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
inż. Barbara LEWANDOWSKA
mgr Halina NADYBSKA
mgr inż. Danuta ŚWITALSKA

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu
Kanclerz – dr inż. Janusz NAPIERAŁA
Kwestor – mgr Barbara DOPIERAŁA
Dyrektor Biblioteki PP– mgr Małgorzata FURGAŁ
Przedstawiciel RZ ZNP – dr inż. Jerzy STILLER
Przedstawiciel KZ NSZZ "S" – mgr inż. Józef BANCEWICZ

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:10
Aktualizacja: 11-10-2017 11:06
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu