LICZBA ABSOLWENTÓW

ogółem                            4 618   (stan na dzień 30.11.2010)
-  studia stacjonarne:        3 090
-  studia niestacjonarne:    1 528
-  studia podyplomowe:     1 031    
-  studia doktoranckie:      57    

ogółem:                           4 505   (stan na dzień 30.11.2011)
-  studia stacjonarne:        3279
-  studia niestacjonarne:    1226
-  studia podyplomowe:      929   
-  studia doktoranckie:       53   

ogółem:                           4 770   (stan na dzień 30.11.2012)
-  studia stacjonarne:        3 686
-  studia niestacjonarne:    1 084 
-  studia podyplomowe:     722  
-  studia doktoranckie:       41  
 
ogółem:                           5 260   (stan na dzień 30.11.2013)
-  studia stacjonarne:        4110
-  studia niestacjonarne:    1150 
-  studia podyplomowe:     1031   
-  studia doktoranckie:       44     

ogółem:                           5 434  (stan na dzień 30.11.2014)
-  studia stacjonarne:        4346
-  studia niestacjonarne:    1088 
-  studia podyplomowe:      780
-  studia doktoranckie:        49   

ogółem:                           5 889  (stan na dzień 30.11.2015)
-  studia stacjonarne:        4715
-  studia niestacjonarne:    1174
-  studia podyplomowe:      630
-  studia doktoranckie:        54

 

ogółem:                           5 718  (stan na dzień 30.11.2016)
-  studia stacjonarne:        4484
-  studia niestacjonarne:    1234
-  studia podyplomowe:      662
-  studia doktoranckie:        47


 Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS

Metryczka

Aktualizacja: 26-01-2017 12:06
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu