LICZBA STUDENTÓW

ogółem:                          19 503  (stan na dzień 30.11.2010) 
-  studia stacjonarne:       13 513
-  studia niestacjonarne:   5 990
-  studia podyplomowe:    1 700  
-  studia doktoranckie:      569 

ogółem:                          20 197  (stan na dzień 30.11.2011)                                      
-  studia stacjonarne:       14 601
-  studia niestacjonarne:   5 596
-  studia podyplomowe:    1180   
-  studia doktoranckie:      558    

ogółem:                          20 594  (stan na dzień 30.11.2012)                        
-  studia stacjonarne:       14 879
-  studia niestacjonarne:   5715
-  studia podyplomowe:    1351  
-  studia doktoranckie:      607  

ogółem:                          20 647  (stan na dzień 30.11.2013)                        
-  studia stacjonarne:       14 909
-  studia niestacjonarne:   5738
-  studia podyplomowe:    1147  
-  studia doktoranckie:     597   

ogółem:                          20 449  (stan na dzień 30.11.2014)                        
-  studia stacjonarne:      14 796
-  studia niestacjonarne:   5653
-  studia podyplomowe:    1219  
-  studia doktoranckie:      568   

 ogółem:                          20 025  (stan na dzień 30.11.2015)                        
-  studia stacjonarne:       14 462
-  studia niestacjonarne:    5563
-  studia podyplomowe:     951  
-  studia doktoranckie:      541 

 ogółem:                          19 208  (stan na dzień 30.11.2016)                        
-  studia stacjonarne:       13 932
-  studia niestacjonarne:    5276
-  studia podyplomowe:     834  
-  studia doktoranckie:      517 

 ogółem:                          18 938  (stan na dzień 30.11.2017)                        
-  studia stacjonarne:       12 900
-  studia niestacjonarne:    4862
-  studia podyplomowe:     654 
-  studia doktoranckie:      522

Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS

Metryczka

Aktualizacja: 28-03-2019 12:52
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu