W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Wróć

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - IIL

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Pracownia Budowy Mostów
Termin składania ofert: 31.01.2024 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, ul. Piotrowo 3 (pokój 215), 60-965 Poznań (osobiście lub listownie)
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs 

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 etat

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie naukowej: inżynieria lądowa, geodezja i transport

w Instytucie Inżynierii Lądowej, w Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, 
w Pracowni Budowy Mostów

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełen etat, na okres 1 roku

(zatrudnienie przewiduje się od 1.03.2024 r.)

 

 

Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci:

·        co najmniej tytuł zawodowy magistra,

·        dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział 
w konferencjach naukowych),

·        predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

·        biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania szczegółowe:

·        ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo w specjalności mostowej (preferowana) lub: konstrukcyjnej, drogowej, kolejowej,

·        zainteresowanie rozwojem naukowym w zakresie budownictwa mostowego,

·        doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa mostowego (nieobligatoryjne),

·        znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie (osobiście lub listownie) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3 (pokój 215), 60-965 Poznań, następujących dokumentów:

-       podanie o pracę kierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

-       CV, 

-       zdjęcie,

-       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       kwestionariusz osobowy dla pracownika,

-       arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej PP),

-       uwierzytelnione kopie dyplomów ukończenia studiów,

-       oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej PP),

-       oświadczenie zgodne z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej PP),

-       oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową (zał. nr 7 do Zasad polityki kadrowej PP),

-       oświadczenie o wyrażaniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zał. nr 8 do Zasad polityki kadrowej PP),

-       oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej PP).

 

Opcjonalne dokumenty:

-       świadectwa pracy (kopie),

-       zaświadczenia/ świadectwo o ukończeniu kursu pedagogicznego (kopie).

 

 

Termin składania zgłoszeń: do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

                                                                                                                             

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.       Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

3.       Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

4.       Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.       Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

9.       Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

              Poznań, dnia 12.09.2023 r.                                                                                          

Załączniki:

Ogłoszenie - konkurs
pdf, 204 kB
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
Wytworzył: Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
Data wytworzenia: 12.09.2023
Opublikował w BIP: Wioleta Nowaczyk Jankiewicz
Data opublikowania: 12.09.2023 10:41
Liczba pobrań: 54
Załączniki - bad.dyd.
docx, 58 kB
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
Wytworzył: Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
Data wytworzenia: 12.09.2023
Opublikował w BIP: Wioleta Nowaczyk Jankiewicz
Data opublikowania: 12.09.2023 10:42
Liczba pobrań: 57
Odpowiedzialny za treść: Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
Wytworzył: Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
Data wytworzenia: 12.09.2023
Opublikował w BIP: Wioleta Nowaczyk Jankiewicz
Data opublikowania: 12.09.2023 10:47
Ostatnio zaktualizował: Wioleta Nowaczyk Jankiewicz
Data ostatniej aktualizacji: 12.09.2023 10:54
Liczba wyświetleń: 194