W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Wróć

ASYSTENT w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych – 1 etat - matematyka stosowana

Stanowisko: ASYSTENT w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych – 1 etat - matematyka stosowana
Miejsce pracy: Instytut Matematyki
Termin składania ofert: 06.09.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Dziekanat Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a (pokój 20), 60-965 Poznań
Status: rozstrzygnięte
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

DZIEKAN WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 1 etat

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie naukowej: matematyka 

w Instytucie Matematyki

               
Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

1. Tytuł zawodowy magistra matematyki lub stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka.

2. Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej. 

3. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu matematyki. Preferowane zainteresowania: analiza danych, statystyka, modelowanie matematyczne lub inne w zakresie matematyki stosowanej. 

4. Biegła znajomość języka polskiego.

5. Gotowość prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie matematyka.


Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok.

 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a (pokój 20), 60-965 Poznań, kompletu wymaganych dokumentów:

- podania do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

- CV,

- zdjęcia,

- kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kwestionariusza osobowego dla pracownika,

- arkusza kwalifikacyjnego (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej PP),

- kopii dyplomów (oryginały do wglądu),

- opinii ze studiów przygotowanej przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,

- wykazu dorobku publikacyjnego, dydaktycznego oraz organizacyjnego (dorobek naukowy, konferencje, sympozja, dorobek w pracy dydaktycznej, ewentualne staże naukowe lub przemysłowe),

- oświadczenia o podstawowym miejscu pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej PP),

- oświadczenia zgodnego z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej PP),

- oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową (zał. nr 7  do Zasad polityki kadrowej PP),

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową  (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) (zał. nr 8 do Zasad polityki kadrowej PP), 

- oświadczenia o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej PP), 

- klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.


Opcjonalne dokumenty:

- kopie świadectwa pracy,

- dokument potwierdzający ukończenie kursu pedagogicznego (oryginał do wglądu).

Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.


W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.
 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji


W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 123
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 125
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 111
zał. nr 1
docx, 44 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 129
zał. nr 2
docx, 36 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 124
zał. nr 3
docx, 34 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 118
zał. nr 7
docx, 38 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 103
zał. nr 8
docx, 38 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 99
zał. nr 9
docx, 13 kB
Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wytworzył: Rektor PP - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Data wytworzenia: 20.11.2020
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 21.04.2023 12:53
Liczba pobrań: 99
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Data wytworzenia: 13.07.2023
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 13.07.2023 15:33
Liczba pobrań: 63
informacja o wyniku konkursu
pdf, 180 kB
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Data wytworzenia: 18.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 18.09.2023 14:54
Liczba pobrań: 71
informacja o wyniku konkursu-C
pdf, 211 kB
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Data wytworzenia: 18.09.2023
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 18.09.2023 14:55
Liczba pobrań: 59
Odpowiedzialny za treść: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Wytworzył: Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Data wytworzenia: 13.07.2023
Opublikował w BIP: Anna Pająk
Data opublikowania: 13.07.2023 15:33
Ostatnio zaktualizował: Anna Pająk
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2023 14:55
Liczba wyświetleń: 205