W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie
godlo

Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Poznańska

Asystent

Stanowisko: Asystent
Miejsce pracy: Wydział Architektury, Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Termin składania ofert: 03.07.2023 do godz. 13:00
Miejsce składania ofert: Wnioski konkursowe należy składać osobiście: dziekanat Wydziału Architektury, pokój 108, pon.-czw. w godz. 10.00-13.00 lub listem poleconym: Politechnika Poznańska Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.
Status: rozstrzygnięte
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa na okres 1 roku wymiarze etatu

w dziedzinie naukowej: nauki inżynieryjno-techniczne

w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2023

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w Statucie  Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr  175/2016-2020   Senatu   Akademickiego   Politechniki   Poznańskiej   z   dnia 10 lipca 2019 r. z póź. zm. oraz zasadami polityki kadrowej – załącznik do zarządzenie Rektora Nr 66 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz posiadają następujące kwalifikacje:

1.       Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku architektura; tytuł zawodowy: mgr inż. architekt.

2.       Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział 
w konferencjach naukowych).

3.       Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone pisemną opinią profesora lub doktora habilitowanego 

4.       Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wydziale architektury wynoszące min. 2 lata 

5.       Posiadanie osiągnięć dydaktycznych i badawczych.

6.       Dorobek twórczy/projektowy w zakresie architektury i urbanistyki. 

7.       Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej.

8.       Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem. 

9.       Doświadczenie w zakresie działalności promocyjnej. 

10.    Inne osiągnięcia (np. praca w zespołach interdyscyplinarnych, udział w zagranicznych warsztatach projektowych, udział w organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych).

II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie

1.       Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

2.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

3.       Arkusz kwalifikacyjny.*

4.       Życiorys (CV).

5.       Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego. 

6.       Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*

7.       Oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy.*

8.       Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1 – I.10).

III. Wnioski konkursowe należy składać osobiście: dziekanat Wydziału Architektury, pokój 108, pon.-czw. w godz. 10.00-13.00 lub listem poleconym: Politechnika Poznańska Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2023 r.

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: https://architektura.put.poznan.pl/dokumenty-do-pobrania?title=DOKUMENTY%20DO%20POBRANIA )

W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyska  pozytywnej  oceny  komisji  konkursowej lub w przypadku  braku kandydatów, Dziekan  dokona  zamknięcia  konkursu. Dziekan  może unieważnić  konkurs  lub  zamknąć  bez  podania przyczyny.

Załączniki:

konkurs asystent IAU 3
pdf, 168 kB
Odpowiedzialny za treść: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Wytworzył: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Data wytworzenia: 02.06.2023
Opublikował w BIP: Natalia Górska
Data opublikowania: 02.06.2023 13:38
Liczba pobrań: 31
informacja o wyniku
pdf, 40 kB
Odpowiedzialny za treść: dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP
Wytworzył: dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP
Data wytworzenia: 16.08.2023
Opublikował w BIP: Natalia Górska
Data opublikowania: 29.08.2023 13:16
Liczba pobrań: 28
Odpowiedzialny za treść: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Wytworzył: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Data wytworzenia: 02.06.2023
Opublikował w BIP: Natalia Górska
Data opublikowania: 02.06.2023 13:38
Ostatnio zaktualizował: Natalia Górska
Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2023 15:16
Liczba wyświetleń: 80