Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup "Materiałów eksploatacyjnych do metalografii"

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup „Materiałów eksploatacyjnych do metalografii”

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup kanałów do potencjostatu-galwanostatu

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup kanałów do potencjostatu-galwanostatu, realizowany w ramach projektu TEAMTECH współfinansowanego przez Unię Europejską (koordynowanego przez – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej). Realizacja projektu "A new generation of high energy hybrid capacitors – HYCAP" została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 POIR - nr umowy TEAM TECH/2016-3/17.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup "Młynka do rozdrobnień analitycznych"

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na: zakup „Młynka do rozdrobnień analitycznych”, realizowany w ramach projektu TEAMTECH współfinansowanego przez Unię Europejską (koordynowanego przez – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej). Realizacja projektu "A new generation of high energy hybrid capacitors - HYCAP" została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR - nr umowy TEAM TECH/2016-3/17

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego

Politechnika Poznańska zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostało rozstrzygnięte.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego do wysokości 5 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji budowlanej Politechniki Poznańskiej związanej z modernizacją budynków Domu Studenckiego nr 5 i Domu Studenckiego nr 6 w związku z koniecznością ich przystosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Ogłoszenie o wyniku "Zaproszenia do składania ofert"

Politechnika Poznańska zawiadamia, że w wyniku "zaproszenia do składania ofert" została złożona oferta.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego do wysokości 40 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji budowlanej Politechniki Poznańskiej pn: Budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. UWAGA w dniu 22 marca 2017 r. zamieszczone zostały "Pytania i Odpowiedzi" UWAGA! w dniu 27 marca 2017 r. zamieszczone zostały przez zamawiającego kolejne "Pytania i Odpowiedzi"

Unieważnienie II otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie dotyczące II naboru Partnerów do Projektu do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Unieważnienie otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie dotyczące naboru Partnerów do Projektu do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

OGŁOSZENIE O II OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

OGŁOSZENIE O II OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016
Subskrybuje zawartość