2014

ogółem:  2349
   
nauczyciele akademiccy 1290
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1028
·  profesora zwyczajnego: 69
·  profesora nadzwyczajnego: 135
·  adiunkta: 551
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 72
·  asystenta: 273
    (w tym ze st. nauk. doktora) 120
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 262
·  docent dydaktyczny 16
·  starszego wykładowcy: 145
    (w tym ze st. nauk. doktora) 117
·  wykładowcy: 55
·  lektora i instruktora 42
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
4
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1059
·  pracownicy naukowo-techniczni: 11
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 283
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 45
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 483
·  pozostali pracownicy uczelni: 237
   
- dane w osobach  
- bez osób na umowę-zlecenie  
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych  
- niezależnie od źródła finansowania  
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy  

Metryczka

Wprowadzono: 03-08-2016 12:39
Aktualizacja: 03-08-2016 13:41
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu