2010

ogółem:  2255
nauczyciele akademiccy 1236
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1023
·  profesora zwyczajnego: 64
·  profesora nadzwyczajnego: 145
·  adiunkta: 562
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 34
·  asystenta: 252
    (w tym ze st. nauk. doktora) 160
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 213
·  docent dydaktyczny 35
·  starszego wykładowcy: 109
    (w tym ze st. nauk. doktora) 78
·  wykładowcy: 37
·  lektora i instruktora 29
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
3
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1019
·  pracownicy naukowo-techniczni: 19
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 256
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 47
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 355
·  pozostali pracownicy uczelni: 342

stan na: 01.01.2010 r.

- dane w osobach
- bez osób na umowę-zlecenie
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych
- niezależnie od źródła finansowania
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy

Metryczka

Wprowadzono: 08-06-2016 12:15
Aktualizacja: 10-06-2016 13:33
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu