Publiczny

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 15 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń dla osób realizujących i obsługujących proces kształcenia

Zarządzenie Nr 12 z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2017/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego

Politechnika Poznańska zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostało rozstrzygnięte.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego do wysokości 5 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji budowlanej Politechniki Poznańskiej związanej z modernizacją budynków Domu Studenckiego nr 5 i Domu Studenckiego nr 6 w związku z koniecznością ich przystosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Ogłoszenie o wyniku "Zaproszenia do składania ofert"

Politechnika Poznańska zawiadamia, że w wyniku "zaproszenia do składania ofert" została złożona oferta.
Subskrybuje zawartość