Zarządzenia Rektora - kadencja 2012-2016 - rok 2013