Zarządzenia Rektora - kadencja 2008-2012 - rok 2009