Komisje Dyscyplinarne

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
Wiceprzewodniczący prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Ewa Stachowska
Członkowie: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński, dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP, dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. nadzw. PP,  dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Mieczysław Jessa, dr hab. inż. Michał Libera, dr hab. Tomasz Runka, dr hab. Andrzej Skrzypczak, dr hab. Katarzyna Słuchocka, dr hab. inż. Sławomir Stępień, dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski, dr Agnieszka Fraska, dr inż. Adam Górny, dr Jerzy Przybysz, dr inż. Jeremi Rychlewski, inż. Julia Baczyńska, Marta Jedlińska, Tomasz Kwapiszewski, Łukasz Piątek, Kacper Pruchnik, Mateusz Skiba, Daniel Stolarek, Marta Suchocka, Aleksandra Szczur, Agnieszka Wiciak

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

Przewodniczący dr hab. Dobrosława Kasprowicz
Wiceprzewodniczący dr inż. arch. Hanna Michalak
Członkowie: dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. nadzw., dr hab. inż. Roman Barczewski, dr hab. inż. Miłosław Kozak, dr hab. inż. Marek Ochowiak, dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, dr inż. Damian Karwowski, dr inż. Michał Sajkowski, doc. PP, Tomasz Abroszko, Daria Czeladzińska, Sebastian Firlik, Jakub Jankowiak, Tomasz Kwapiszewski, Daria Mujta, Łukasz Piątek, Kacper Pruchnik, Mateusz Rucioch, Agnieszka Wałęsa

ODWOŁAWCZA UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
Wiceprzewodniczący dr hab. Bogusław Furmann
Członkowie: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. PP, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. inż. Paweł Jasion, dr hab. inż. Michał Śledziński, dr inż. Piotr Kardyś, dr inż. Michał Kasznia, dr Paulina Siemieniak, dr inż. Jarosław Warczyński, Julia Baczyńska, Piotr Borkowski, Piotr Janiszewski, Marta Jedlińska, Anna Mejza, Agata Morawczyńska, Piotr Olejniczak, Arkadiusz Sadłowski, Arkadiusz Słomiński, Bartosz Wójcik

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW

Przewodniczący dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw. PP
Wiceprzewodniczący dr hab. inż. Zdzisław Pawlak
Członkowie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy, dr hab. inż. Michał Nowak, prof. nadzw. PP, dr hab. Maciej Galiński, dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, dr hab. inż. Paweł Twardowski, dr inż. Maciej Sobieraj, dr inż. Krzysztof Sroka, mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk, mgr inż. Joanna Jojka, mgr inż. Dawid Mieloch, mgr inż. Krzysztof Nowopolski, mgr inż. Adam Patalas, mgr inż. Emilia Piosik, mgr inż. Monika Sergot, mgr Jakub Wiedemann, mgr inż. Agata Zdarta

ODWOŁAWCZA UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Roman Staniek
Wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska
Członkowie: dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, dr hab. Tomasz Runka, dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek, dr inż. Krzysztof Budnik, mgr inż. Alexander Antkowiak, mgr inż. Adam Grzelka, mgr inż. Katarzyna Herman, mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Łęgosz, mgr inż. Łukasz Matuszewski, mgr inż. Bartosz Orszulak, mgr inż. Mateusz Plucinski, mgr inż. Przemysław Poszwa, mgr inż. Przemysław Siwek

 

RZECZNICY DYSCYPLINARNI DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak, prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak, prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

 

RZECZNICY DYSCYPLINARNI DLA STUDENTÓW

dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP, dr inż. arch. Krzysztof Borowski, dr inż. Jarosław Jajczyk, dr inż. Andrzej Szymański, dr inż. Andrzej Wojtasik

 

RZECZNICY DYSCYPLINARNI DLA DOKTORANTÓW

dr hab. inż. Piotr Sawicki, dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

Metryczka

Aktualizacja: 06-04-2017 13:46
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu