Komisje Senackie

SENACKA KOMISJA ds. NAUKI

Przewodniczący prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz
Członkowie: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. inż. Marek Domański, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. dr hab. Tomasz Martyński, dr hab. inż. Grzegorz Ślaski, dr hab. inż. Maciej Tabaszewski, dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak

SENACKA KOMISJA ds. KSZTAŁCENIA

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
Członkowie: prof. dr hab. inż. Antoni Iskra, dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz, prof. nadzw., dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Agnieszka Misztal, dr hab. inż. Mieczysław Słowik, dr inż. arch. Agata Gawlak, dr Maciej Kamiński, dr inż. Krzysztof Sroka, dr inż. Andrzej Szymański, dr inż. Marlena Kucz, mgr inż. Marek Gosławski, mgr inż. Agata Zdarta, Daniel Stolarek, Szymon Wieczorek

 
SENACKA KOMISJA ds. BUDŻETU i FINANSÓW

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
Członkowie: prof. dr hab. inż. Marek Domański,  prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, dr hab. inż. Adam Kadziński, dr hab. Arkadiusz Ptak, dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko, dr inż. Michał Sajkowski, dr hab. inż. Paweł Idziak, dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek, mgr inż. Józef Bancewicz, mgr inż. Danuta Świtalska

SENACKA KOMISJA ds. AWANSU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
Członkowie: prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. Alina Dudkowiak, prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. Teresa Łuczka, prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw. PP

SENACKA KOMISJA ds. USTAW, STATUTU i REGULAMINÓW

Przewodniczący prof. dr hab. Alina Dudkowiak
Członkowie: prof. dr hab. inż. Adam Voelkel, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP, dr inż. Wojciech Karpiuk, dr inż. Krzysztof Grześkowiak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, dr inż. Michał Sajkowski, mgr inż. Józef Bancewicz, dr hab. inż. Paweł Idziak, mgr Krystyna Długosz, mgr inż. Agata Zdarta, dr  Liliana Szczuka-Dorna, Tomasz Kwapiszewski, Daniel Stolarek

Metryczka

Aktualizacja: 31-03-2017 13:27
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu