Pion Kanclerza

 

 

  • Pion Kanclerza

•   Sekretariat Kanclerza
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3524
, faks (61) 665 3530
Kierownik mgr Edyta Klebaniuk

•   Dział Gospodarczy
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3589
, faks (61) 665 3551
Kierownik mgr Elżbieta Ciałkowska

•   Dział Inwentaryzacji
ul. Jana Pawła II 28 (DS 1), Poznań
tel. (61) 665 2146
Kierownik lic. Agnieszka Skibicka

•   Dział Socjalny
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3678
, faks (61) 665 3778
Kierownik mgr Zofia Szajkowska

•   Kancelaria Główna
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3510

•   Archiwum
ul. św. Rocha 11
tel. (61) 665 2859, 665 2860

e-mail: archiwum@put.poznan.pl
Kierownik inż. Krzysztof Żurek

•   Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 2818

e-mail: dzial.bezpieczenstwa@put.poznan.pl
Kierownik mgr Andrzej Tadych

•   Dział Eksploatacji i Remontów
ul. Kórnicka 5, DS nr 3, Poznań
tel. (61) 665 2500, 665 2551
faks (61) 665 2564
e-mail: dzial.remontow@put.poznan.pl
Kierownik inż. Jan Marszał

•   Dział Mienia
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3515
e-mail: dzial.mienia@put.poznan.pl
p.o. Kierownika mgr Ilona Olszewska

 •   Dział Obsługi i Eksploatacji
ul. Piotrowo 3A, Poznań
tel. (61) 665 2888
, faks (61) 665 2726
e-mail:
office_it@put.poznan.pl

Kierownik mgr Jarosław Kleiber

 •   Dział Projektów

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań

 •   Dział Rozwoju Oprogramowania
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań

tel. (61) 665 3680
e-mail: office_itd@put.poznan.pl

Kierownik mgr inż. Marek Gosławski

•   Dział Spraw Pracowniczych
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3619, 665 3620, faks (61) 665 3616
e-mail: dzial.osobowy@put.poznan.pl
Kierownik mgr Ewa Kabacińska

•   Dział Rozwoju Oprogramowania
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3680
office_itd@put.poznan.pl
Kierownik mgr inż. Marek Gosławski

•   Dział Zamówień Publicznych
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3538, faks (61) 665 3738
e-mail: dzial.zamowien@put.poznan.pl; zamowienia.publiczne@put.poznan.pl
Kierownik dr Jakub Ławniczak

•   Dział Zintegrowanego Systemu Informatycznego
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  2292
e-mail:
office@put.poznan.pl

Kierownik mgr inż. Tomasz Lisiecki

•   Stanowisko ds. Inwestycji
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3967
, faks (61) 665 3968
e-mail:
elzbieta.dolinska@put.poznan.pl

mgr inż. Elżbieta Dolińska

•   Zintegrowane Centrum Obsługi
ul. Piotrowo 3, Poznań
tel. (61) 665  2618
e-mail:
zco@put.poznan.pl

Kierownik mgr inż. Monika Brzezowska

•   Międzyuczelniane Centrum Personalizacji i Legitymacji Studenckiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3769
e-mail: office@mcp.poznan.pl

Kierownik mgr Andrzej Tadych

•   Osiedle Studenckie
tel. (61) 647 5925
Kierownik mgr inż. Zbigniew Jonczyk

•   Dom Studencki nr 1
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel. (61) 665 2506
e-mail: DS-1@put.poznan.pl
p.o. Kierownik  Sylwia Andrzejewska


   Dom Studencki nr 2
ul. Jana Pawła II 26, Poznań
tel. (61) 665 2516
e-mail: DS-2@put.poznan.pl
p. o. Kierownik Ewa Pawlak

   Dom Studencki nr 3
ul. Kórnicka 5, Poznań
tel. (61) 665 2526
e-mail: DS-3@put.poznan.pl
Kierownik Hanna Cherian

   Dom Studencki nr 4
ul. Kórnicka 5, Poznań
tel. (61) 665 2531
e-mail: DS-4@put.poznan.pl
Kierownik Hanna Cherian

   Dom Studencki nr 5
ul. św. Rocha 11A, Poznań
tel. (61) 665 2594
e-mail: DS-5@put.poznan.pl
Kierownik mgr Ewa Grobelna

   Dom Studencki nr 6
ul. św. Rocha 11B, Poznań
tel. (61) 665 2578
e-mail: DS-6@put.poznan.pl
p.o. Kierownik Ewa Pawlak


 

Metryczka

Wprowadzono: 25-01-2013 12:51
Aktualizacja: 22-12-2016 13:14
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu