Wydział Technologii Chemicznej

http://www.fct.put.poznan.pl/


Dziekanat

ul. Berdychowo 4, Poznań

tel. 61 665 2351, 665 2352
faks 61 665 2852
e-mail: office_dctf@put.poznan.pl

Władze:
Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw. PP
Prodziekani: dr hab. inż. Ewa Kaczorek, dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Mariusz Ślachciński

  • Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

tel. 61 665 2303, 647 5868
faks 61 665 2571
e-mail: office_chte@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw. PP
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Grzegorz Lota

•    Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
tel. 61 665 3015
Kierownik  dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw. PP

•    Zakład Chemii Fizycznej
tel. 61 665 2309
Kierownik prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

•    Zakład Elektrochemii Stosowanej
tel. 61 665 3632

Kierownik prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

  • Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

tel. 61 665 3749
tel./faks 61 665 3649
e-mail: office_tce@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Jacek Różański

•    Zakład Technologii Chemicznej
tel. 61 665 3720, -3692
Kierownik prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

•    Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej
tel. 61 665 2147
Kierownik dr hab. inż. Marek Ochowiak

•    Zakład Polimerów
tel. 61 665 3637
Kierownik prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska

•    Zakład Chemii Organicznej
tel. 61 665 3783, -3687
Kierownik prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

•    Zakład Inżynierii Procesowej
tel. 61 665 3718, -2351
Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw. PP

Metryczka

Aktualizacja: 17-03-2017 11:06
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu