Wydział Inżynierii Transportu

http://www.fwmt.put.poznan.pl/

Dziekanat
ul. Piotrowo 3, Poznań

tel. 61 665 2355
faks 61 665 2402
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Władze:
Dziekan prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski
Prodziekani: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, dr hab. inż. Jarosław Bartoszewicz, prof. nadzw. PP, dr inż. Wojciech Ratajczak

  • Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

tel. 61 665 2236, -2237
faks 61 665 2736
e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak, prof. ndzw. PP

•    Zakład Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego
tel. 61 665 2222
Kierownik dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

•    Zakład Maszyn Roboczych
tel. 61 665 2225
Kierownik wakat

•    Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
tel. 61 665 2655, 647 5888
Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. nadzw. PP

•    Zakład Logistyki
tel. 61 665 2230
Kierownik wakat

  • Zakład Systemów Tarnsportowych

tel. 61 647 5958

Kierownik prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska

 

  • Instytut Silników Spalinowych i Transportu

tel. 61 665 2207
faks 61 665 2204
e-mail: office_ice@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
z-ca Dyrektora dr inż. Małgorzata Orczyk

•    Zakład Silników Spalinowych
tel. 61 665 2045
Kierownik dr hab. inż. Paweł Fuć, prof. nadzw. PP

•    Zakład Pojazdów Szynowych
tel. 61 665 2267
Kierownik dr hab. inż. Adam Kadziński

•    Zakład Inżynierii Rehabilitacyjnej
tel. 61 665 2056
Kierownik dr hab. inż. Marek Zabłocki

  • Katedra Techniki Cieplnej

tel. 61 665 2212
faks 61 665 2281
e-mail: office_cte@put.poznan.pl
Kierownik dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak, prof. nadzw. PP

  • Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

tel. 61 665 2245
faks 61 665 2074
e-mail: office_cbmd@put.poznan.pl
Kierownik dr hab. inż. Ireneusz Malujda, prof. nadzw. PP

 

 

  • Katedra Inżynierii Wirtualnej

tel. 61 665 3113

faks 61 665 2074

e-mail: office_cve@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. inż. Marek Morzyński

Metryczka

Aktualizacja: 10-10-2018 12:37
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu