Wydział Informatyki

http://www.fcm.put.poznan.pl/homePage

Dziekanat
ul. Piotrowo 3, Poznań

tel. 61 665 3420
faks 61 665 3421
e-mail: office_dcf@put.poznan.pl

Władze:
Dziekan dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. nadzw. PP
Prodziekani: prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski, dr inż. Piotr Kardyś, dr hab. inż. Mikołaj Morzy, dr hab. inż. Paweł Śniatała

  • Instytut Informatyki

tel. 61 665 2997, 665 2999
faks 61 877 1525
e-mail: office_cs@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw. PP
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw. PP

•    Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
tel. 61 665 2901
Kierownik prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

•    Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
tel. 61 665 2902
Kierownik prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

•    Zakład Systemów Informatycznych
tel. 61 665 2903
Kierownik prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

•    Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
tel. 61 879 0790
Kierownik prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

  • Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

tel. 61 665 2199
faks 61 665 2849
e-mail: office_cse@put.poznan.pl
Kierownik prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

  • Katedra Inżynierii Komputerowej

tel. 61 665 2592
faks 61 665 2593
e-mail: office_cce@put.poznan.pl
Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz

Metryczka

Aktualizacja: 16-03-2017 12:15
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu