Wydział Elektryczny

http://www.fee.put.poznan.pl


Dziekanat
ul. Piotrowo 3A, Poznań

tel. 61 665 2539
faks 61 665 2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl

Władze:
Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny
Prodziekani: dr hab. inż. Paweł Kolwicz, prof. nadzw. PP, dr inż. Tomasz Bilski, dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

  • Instytut Elektroenergetyki

tel. 61 665 2279
faks 61 665 2280
e-mail: office_epe@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Józef Lorenc
z-ca Dyrektora prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. nadzw. PP

•    Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej
tel. 61 665 2674, -2279
Kierownik prof. dr hab. inż. Józef Lorenc

•    Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
tel. 61 665 2616
Kierownik prof. dr hab. inż. Aleksandra Rekowska

•    Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych
tel. 61 665 2028
Kierownik dr hab. inż. Jerzy Janiszewski

•    Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych
tel. 61 665 2271, -2279, -2272
Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. nadzw. PP

  • Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

tel. 61 665 2388
faks 61 665 2389
e-mail: office_iee@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski
z-ca Dyrektora dr inż. Leszek Kasprzyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

•    Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
tel. 61 665 2788
Kierownik dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

•    Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych
tel. 61 665 2126
Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

•    Zakład Energoelektroniki i Sterowania
tel. 61 665 2646
Kierownik dr hab. inż. Michał Gwóźdź

•    Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii
tel. 61 665 2585
Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

•    Zakład Metrologii i Optoelektroniki
tel. 61 665 2633, -2632
Kierownik prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak

  • Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

tel. 61 665 2365, -2624
faks 61 665 2563
e-mail: office_cie@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor dr hab. inż. Paweł Drapikowski
z-ca Dyrektora  dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski, dr Jerzy Bartoszek

•    Zakład Automatyki i Robotyki
tel. 61 665 2198
Kierownik dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. nadzw. PP

•    Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
tel. 61 665 2386
Kierownik prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski

•    Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
tel. 61 665 3757
Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

•    Zakład Technologii i Systemów Informatycznych
tel. 61 665 3592
Kierownik dr hab. Tadeusz Pankowski

  • Instytut Matematyki

tel. 61 665 2320
faks 61 665 2348
e-mail: office_math@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi, dr Leszek Wittenbeck

•    Zakład Analizy Matematycznej
tel. 61 665 2802
Kierownik dr hab. inż. Paweł Kolwicz, prof. nadzw. PP

•    Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej
tel. 61 665 3331

Kierownik prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

•    Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych
tel. 61 665 2359
Kierownik dr hab. Małgorzata Migda

•    Zakład Zastosowań Matematyki
tel. 61 665 2354
Kierownik dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi

Metryczka

Wprowadzono: 23-01-2012 10:13
Aktualizacja: 11-10-2017 11:56
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu