Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

http://www.dmef.put.poznan.pl/

Dziekanat
ul. Piotrowo 3, Poznań
tel. 61 665 2360, 665 2362, 665 2061
faks 61 665 2363
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Władze:
Dziekan: dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. nadzw. PP
Prodziekani: dr inż. Krzysztof Grześkowiak, dr inż. Magdalena Grygorowicz, dr inż. Jan Uniejewski

  • Instytut Mechaniki Stosowanej

tel. 61 665 2301
faks 61 665 2307
e-mail: office_am@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. PP
z-ca Dyrektora dr inż. Hubert Jopek

•    Zakład Mechaniki Technicznej
tel. 61 665 2021
Kierownik dr hab. inż. Roman Starosta

•    Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
tel. 61 665 2175
Kierownik dr hab. inż. Paweł Jasion


•    Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
tel. 61 665 2390
Kierownik dr hab. inż. Maciej Tabaszewski

 

  • Instytut Technologii Mechanicznej

tel. 61 665 2203, 665 2269
faks 61 665 2200
e-mail: office_mt@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor dr hab. inż. Rafał Talar
z-ca Dyrektora dr inż. Marek Rybicki

•    Zakład Obróbki Skrawaniem
tel. 61 665 2851
Kierownik dr hab. inż. Paweł Twardowski

•    Zakład Maszyn Technologicznych
tel. 61 665 2758
Kierownik prof. dr hab. inż. Roman Staniek

•    Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
tel. 61 665 3567
Kierownik prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

•    Zakład Projektowania Technologii
tel. 61 665 2262, 665 2730
Kierownik prof. dr hab. inż. Jan Żurek

•    Zakład Urządzeń Mechatronicznych
tel. 61 665 2187
Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki

  • Instytut Inżynierii Materiałowej

tel./faks 61 665 3576
e-mail: office_mse@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Marek Nowak

•    Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
tel. 61 665 3573
Kierownik dr hab. inż. Michał Kulka, prof. nadzw. PP

•    Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
tel. 61 665 3781
Kierownik dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw. PP

  • Instytut Technologii Materiałów

tel. 61 665 2202
e-mail: office_mat@put.poznan.pl

Władze:
Dyrektor dr hab. inż. Marek Szostak
z-ca Dyrektora dr inż. Waldemar Matysiak

•    Zakład Obróbki Plastycznej
tel. 61 665 2265
Kierownik dr hab. inż. Anita Uściłowska, prof. nadzw. PP

•    Zakład Odlewnictwa
tel. 61 665 2415, -2423
Kierownik dr hab. inż. Jacek Jackowski, prof. nadzw. PP

•    Zakład Tworzyw Sztucznych
tel. 61 647 5818
Kierownik prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

 

  • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

tel./faks 61 665 2774
e-mail: office_cmpe@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Metryczka

Aktualizacja: 11-10-2017 11:55
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu