Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

http://www.bis.put.poznan.pl/

 

 Dziekanat
ul. Piotrowo 5, Poznań

tel. (61) 665 2413

faks (61) 665 2444
e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl,

Władze:
Dziekan prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz
Prodziekani:  dr inż. Marlena Kucz,  dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Wojciech Siekierski

  • Instytut Konstrukcji Budowlanych

tel. (61) 665 2454, 665 2457
faks (61) 876 6116, 665 2059
e-mail: office_se@put.poznan.pl,

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. nadzw. PP

•    Zakład Budownictwa
tel. (61) 665 2494
Kierownik prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

•    Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych
tel. (61) 665 2401
Kierownik dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. nadzw. PP

•    Zakład Mechaniki Budowli
tel. (61) 665 2468
Kierownik dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. PP

•    Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
tel. (61) 665 2113
p. o. Kierownika dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw. PP

•    Zakład Wytrzymałości Materiałów
tel. (61) 665 2104
Kierownik dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP

•    Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania
tel. (61) 665 2450
Kierownik dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. nadzw. PP

•    Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu
tel. (61) 665 2169, 665 2168
Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP

 

  • Instytut Inżynierii Lądowej

tel. (61) 665 2433
faks (61) 665 2432
e-mail: office_ce@put.poznan.pl,

Władze:
Dyrektor dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. nadzw. PP
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Mieczysław Słowik

•    Zakład Budownictwa Drogowego
tel. (61) 665 2478
Kierownik dr hab. inż. Mieczysław Słowik

•    Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych
tel. (61) 647 5830, 665 2433
Kierownik dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. nadzw. PP

•    Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej
tel. (61) 665 2148
Kierownik prof. dr hab. inż. Antonii Florkiewicz

•    Zakład Geodezji
tel. (61) 665 2433, 665 2420
Kierownik  dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

  • Instytut Inżynierii Środowiska

tel. (61) 665 2438
faks (61) 665 2439
e-mail: office_ee@put.poznan.pl,

Władze:
Dyrektor prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
z-ca Dyrektora prof. dr hab. inż. Halina Koczyk
z-ca Dyrektora dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. nadzw. PP

•    Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
tel. (61) 665 2438, 665 2533
Kierownik prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

•    Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
tel. (61) 665 3662, 3661
Kierownik dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski

Metryczka

Wprowadzono: 23-01-2012 10:11
Aktualizacja: 14-03-2017 13:45
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu