Wydział Architektury

 

http://architektura.put.poznan.pl/n/


Dziekanat
ul. Nieszawska 13C, Poznań

tel. (61) 665 3255
faks: (61) 665 3300
e-mail: office_darf@put.poznan.pl

Władze
Dziekan dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP
Prodziekani:  dr inż. arch. Agata Gawlak, dr hab. inż. arch. Maciej Janowski, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel

 

  • Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

tel. (61) 665 3260
faks: (61) 665 3261
e-mail: office_app@put.poznan.pl;

Władze
Dyrektor prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
z-ca Dyrektora dr inż. arch. Hanna Michalak

•    Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
tel. (61) 665 3262
Kierownik prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

•    Zakład Techniki w Architekturze
tel. (61) 665 3260, 665 3251
Kierownik dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP

 

  • Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

tel. (61) 665 3305
faks: (61) 665 3309
e-mail: office_iau@put.poznan.pl;

Władze
Dyrektor dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP

z-ca Dyrektora dr inż. arch. Agnieszka Janowska

 

•    Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
tel. (61) 665 3305
Kierownik dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP

•    Zakład Historii Architektury i Urbanistyki
tel. (61) 665 3282
Kierownik dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw.PP

•    Zakład Urbanistyki
tel. (61) 665 3270
Kierownik dr hab. inż. arch. Robert Ast

 

  • Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych

tel. (61) 665 3260
faks (61) 665 3261
e-mail: office_cdpsva@put.poznan.pl

Władze
Dyrektor  prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Łubowski

 

  

Metryczka

Aktualizacja: 17-03-2017 10:41
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu