Menu niebieskie

2017

.

Wykaz Uchwał w Kadencji 2016-2020

2016

.

2014

.

2013

.

2012

.

Uchwała Nr 208 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia limitu przyjęć na studia niestacjonarne na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Uchwała Nr 207 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 206 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała Nr 205 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Subskrybuje zawartość