WCAG

Przemianowanie Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Poznańską

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Rektor PP - prof. dr hab. inż. T. Łodygowski
Wytworzono: 03-09-1955
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 05-04-2019 12:00

Rejestr zmian