Zakładki podstawowe

WCAG

2018

Pracownicy w liczbach rok 2018

ogółem: 2279
   
nauczyciele akademiccy 1307
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 983
·  profesora zwyczajnego: 61
·  profesora nadzwyczajnego: 112
·  adiunkta: 476
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 165
·  asystenta: 334
    (w tym ze st. nauk. doktora) 148
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 324
·  docent dydaktyczny 3
·  starszego wykładowcy: 218
    (w tym ze st. nauk. doktora) 193
·  wykładowcy: 70
·  lektora i instruktora 27
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
6
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 972
·  pracownicy naukowo-techniczni: 18
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 231
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 42
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 451
·  pozostali pracownicy uczelni: 230
   
- dane w osobach  
- bez osób na umowę-zlecenie  
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych  
- niezależnie od źródła finansowania  
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy  

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Kabacińska - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
Wytworzono: 02-01-2018
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 16-01-2019 07:15

Rejestr zmian