WCAG

2020

ogółem:                            4 919                         
-  studia stacjonarne:        3 464
-  studia niestacjonarne:    1 028
-  studia podyplomowe:    397
-  studia doktoranckie:      30
        
 

Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS 31.12.2020 r.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Szkoła Doktorska
Wytworzono: 02-06-2021
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 02-06-2021 09:00

Rejestr zmian