WCAG

2020

ogółem:                           15 882                                 
-  studia stacjonarne:       11 861
-  studia niestacjonarne:    3 136
-  studia podyplomowe:   440
-  studia doktoranckie:     324
-  szkoła doktorska:          121
 

Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS 31.12.2020 r.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Szkoła Doktorska
Wytworzono: 02-06-2021
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 02-06-2021 08:45

Rejestr zmian