WCAG

2019

 ogółem:                          16 482                        
-  studia stacjonarne:       12 041
-  studia niestacjonarne:    3415
-  studia podyplomowe:    602
-  studia doktoranckie:      383
-  szkoła doktorska:          41
 

Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS 31.12.2019

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Szkoła Doktorska
Wytworzono: 31-12-2019
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 16-09-2020 12:30

Rejestr zmian