WCAG

2018

 ogółem:                           16950                  
-  studia stacjonarne:       12287
-  studia niestacjonarne:    3616
-  studia podyplomowe:    553
-  studia doktoranckie:      494

Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS 31.12.2018

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Szkoła Doktorska
Wytworzono: 31-12-2018
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 16-09-2020 12:15

Rejestr zmian