WCAG

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Poznańskiej (BIP PP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w której informacje publikowane są bez przerwy przez 24 godziny na dobę.
Strona podmiotowa BIP PP, składa się z następujących pozycji:

Nagłówek zawiera:
•    nazwę  Biuletynu;
•    logo Biuletynu – którego naciśnięcie spowoduje przekierowanie do strony głównej BIP PP;
•    logo Politechniki Poznańskiej – którego naciśnięcie spowoduje przejście do strony głównej Uczelni https://www.put.poznan.pl/;
•    4 zakładki: Ogłoszenia, Zamówienia, Kształcenie, Praca – po naciśnięciu danej zakładki następuje przekierowanie na stronę internetową Politechniki Poznańskiej do właściwego miejsca odpowiadającego danej zakładce.
Menu
•    nawigacja polega na kliknięciu w wybraną kategorię;
•    kliknięcie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinięcie menu serwisu (podkategorie – jeśli istnieją);
•    menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP.

Pole informacji
•    W tym polu wyświetlane są treści zawarte w poszczególnych kategoriach w postaci tekstu, zdjęć, linków lub załączonych dokumentów PDF. Pod każdą informacją pojawia się metryczka z danymi dotyczącymi danego dokumentu (przez kogo dany dokument został wytworzony, kiedy i kto opublikował dokument).

Stopka BIP – znajdują się tu dwa rodzaje informacji:
•    Redakcja Biuletynu (dane kontaktowe do głównego redaktora BIP, zespołu redakcyjnego oraz adres redakcji);
•    Informacje o serwisie (ponownym wykorzystaniu informacji, ochronie danych osobowych, instrukcji obsługi BIP oraz wniosku o udzielenie informacji publicznej).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: mgr Maria Polit
Wytworzono: 19-03-2019
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 19-03-2019 14:00

Rejestr zmian