WCAG

2018

ogółem:                            5816
-  studia stacjonarne:        3966
-  studia niestacjonarne:    1258
-  studia podyplomowe:     553
-  studia doktoranckie:        39

 

 Dane liczbowe zgodne ze sprawozdaniem dla GUS 31.12.2019

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Szkoła Doktorska
Wytworzono: 31-12-2018
Opublikowane przez: mgr Maria Polit
Opublikowano: 16-09-2020 12:30

Rejestr zmian