Misja

    O sukcesie człowieka w XXI wieku decyduje jego wszechstronna wiedza, a także umiejętność korzystania z najnowszych zdobyczy techniki zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Otaczający nas świat pełen jest tzw. „maszyn myślących”, których celem jest wyręczenie człowieka w wielu zadaniach wymagających precyzji, cierpliwości i wytrzymałości. Maszyny pracują u naszego boku w wielkich koncernach samochodowych, szpitalach i przy budowie naszych domów. Niezmienny jednak pozostaje fakt, że technika nie może być zawieszona w próżni, jest ona tylko narzędziem w działaniach człowieka. Zawsze trzeba więc pamiętać, że nie jest ona wartością samą w sobie i tylko w połączeniu z twórczymi pragnieniami zyskuje odpowiedni wymiar.

    Takie właśnie spojrzenie pozwala nam na stworzenie odpowiednich warunków dla kształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy nie zamykają się tylko w wąskiej dyscyplinie naukowej. Przyczynia się to również do rozwoju naszej Uczelni. Minione lata nauczyły nas jak wielką rolę w pracy naukowej i dydaktycznej odgrywa doświadczenie.

MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI – NIE ZAPOMINAMY O PRZESZŁOŚCI

    To z niej czerpiemy potrzebną wiedzę i niezbędne doświadczenie, które jest konieczne do tworzenia nowoczesnej Uczelni. Chcemy być uczelnią, która kształci nie tylko wybitnych inżynierów, ale także kształtuje charaktery młodych ludzi tak, aby byli otwarci na drugiego człowieka i pomimo wielu przeciwności uparcie szukali odpowiedzi na najtrudniejsze pytania jakie postawi przed nimi życie.

Metryczka

Aktualizacja: 21-11-2011 12:28
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu