Organizacje pracownicze

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Poznańskiej
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań

tel. (61) 665 3606, faks (61) 665 3546
e-mail: znppp@put.poznan.pl

Prezydium Rady Zakładowej

Prezes dr hab. inż. Paweł Idziak
Wiceprezes dr hab. inż. Jacek Różański (działalność podstawowa uczelni)
Wiceprezes dr Andrzej Krzykowski (warunki pracy)
Sekretarz mgr Grzegorz Musioł (sprawy organizacyjne i informacja)
Członkowie: dr inż. Edward Głuszyński, mgr Hanna Kubiak, dr Jerzy Przybysz, dr inż. Jerzy Stiller

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Politechniki Poznańskiej
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań

tel./faks 61 665 3501
e-mail: nszzspp@put.poznan.pl

Prezydium Komisji Zakładowej

Przewodniczący mgr inż. Józef Bancewicz
Zastępcy: dr inż. Krzysztof Grześkowiak, Zbigniew Zawitowski
Sekretarz mgr inż. Krystyna Ciesielska
Skarbnik inż. Barbara Lewandowska

Metryczka

Aktualizacja: 18-04-2017 13:26
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu