You are currently viewing a revision of this post created on 11/28/2011 - 10:25 by maria.kaczmarek....

Wersja wpisu Administracja centralna z dnia pon., 11/28/2011 - 10:25

Pion Rektora

•    Biuro Rektora
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3639, 665 3609
faks (61) 665 3635
e-mail: Biuro.Rektora@put.poznan.pl
Kierownik mgr Krystyna Długosz

•    Sekretariat Rektora
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 6653537, (61) 833 3881
faks (61) 665 3770
e-mail: Sekretariat.Rektora@put.poznan.pl
Główny specjalista inż. Jolanta Sobolewska

•    Dział Ochrony Informacji i Spraw Obronnych
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3712
faks (61) 3734
e-mail: Ochrona.Informacji@put.poznan.pl
Kierownik mgr Andrzej Tadych

•    Zespół Radców Prawnych
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel.(61) 665 3629
faks (61) 665 3728
e-mail: Radca.Prawny@put.poznan.pl

•    Inspektorat BHP
ul. Kórnicka 5, DS nr 3, Poznań
tel. (61) 665 2434
faks (61) 665 2496
e-mail: Inspektorat.BHP@put.poznan.pl
Kierownik mgr Maciej Szaj

•    Stanowisko ds. Analiz i Prognoz
tel. (61) 665 2038
e-mail: Tomasz.Nazdrowicz@put.poznan.pl
mgr inż. Tomasz Nazdrowicz

Pion Prorektora ds. Kształcenia

•    Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3640
faks (61) 665 3750
e-mail: Dzial.Ksztalcenia@put.poznan.pl
Kierownik mgr Joanna Kliś

•    Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel. (61) 665 2010
faks (61) 665 2770
e-mail: cpk@put.poznan.pl

•    Studium Języków Obcych
ul. Piotrowo 3A, Poznań
tel. (61) 665 2791
faks (61) 665 2793
e-mail: office_dfl@put.poznan.pl
Kierownik dr Liliana Szczuka-Dorna

•    Studium Wychowania Fizycznego
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel./faks (61) 665 2517
Kierownik mgr Wojciech Weiss

Pion Prorektora ds. Nauki

•    Dział Współpracy z Zagranicą
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3528, 665 3544
faks (61) 665 3956
e-mail: Dział.Współpracy@put.poznan.pl
Kierownik mgr Bożena Strąk

•    Dział Spraw Naukowych
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3785
faks (61) 665 3672
e-mail: Dzial.Badan@put.poznan.pl
Kierownik mgr Anna Koralewska

•    Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii
ul. Piotrowo 5, Poznań
tel./faks (61) 647 5869
e-mail: ciritt@put.poznan.pl
Dyrektor dr inż. Marek Miądowicz

•    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel. (61)665 2854
e-mail: aip@put.poznan.pl
Dyrektor mgr inż. Dariusz Przybył

•    Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel. (61) 665 2863
mgr Rashel Talukder

Pion Prorektora ds. Ogólnych

•    Dział Informacji i Promocji
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3610
faks (61) 665 3552
e-mail: Dział.Promocji@put.poznan.pl
Kierownik mgr Jolanta Szajbe

•    Wydawnictwo
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3971, 665 3972
faks (61) 665 3583
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
Kierownik mgr Andrzej Jakubowski

•    Uczelniane Centrum Kultury
ul. Jana Pawła II 28 (DS nr 1), Poznań
tel. (61) 665 2569
faks (61) 665 3699
e-mail: poligrodzianie@onet.pl
Kierownik artystyczny mgr Marzenna Biegała-Howorska

•    Chór PP „CANAMUS”
Kierownik Jerzy Nowak

•    Studenckie Radio „AFERA” 98,6 FM
ul. Św. Rocha 11, Poznań
tel. (61) 665 2515
faks (61) 665 2446
e-mail: Radio.Afera@put.poznan.pl
Redaktor naczelny mgr Piotr Graczyk

Pion Kanclerza

•    Zastępca Kanclerza
mgr Danuta Świtalska
e-mail: Danuta.Switalska@put.poznan.pl

•    Sekretariat Kanclerza
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3524
faks (61) 665 3530
e-mail: Sekretariat.Kanclerza@put.poznan.pl
mgr Edyta Klebaniuk

•    Sekretariat Prorektorów
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3692
faks (61) 665 3699
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl
Kierownik mgr Michał Brzóska

•    Dział Osobowy
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3619, 665 3620
faks (61) 665 3616
e-mail: Dzial.Osobowy@put.poznan.pl
Kierownik mgr Ewa Kabacińska

•    Dział Socjalny
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3678, 665 3675
faks (61) 665 3778
e-mail: Dzial.Socjalny@put.poznan.pl
Kierownik mgr Zofia Szajkowska

•    Archiwum
ul. św. Rocha 11
tel. (61) 665 2859, 665 2860
p.o. Kierownika Przemysław Dratwa

•    Kancelaria Główna
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665 3510

•    Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Kórnicka 5, DS. nr 3, Poznań
tel. (61) 665 2518
faks (61) 665 2818

•    Dział Zamówień Publicznych
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3538, 665 3558
faks (61) 665 3738, 665 3559
e-mail: Dzial.Zamowien@put.poznan.pl, Zamowienia.Publiczne@put.poznan.pl
Kierownik mgr Jakub Ławniczak

•    Dział Inwestycji
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665  5856
faks (61) 665 3677
e-mail: Dzial.Inwestzcji@put.poznan.pl

•    Dział Eksploatacji i Remontów
ul. Kórnicka 5, DS nr 3, Poznań
tel. (61) 665  2500, 665 2551
faks (61) 665 2564
e-mail: Dzial.Remontow@put.poznan.pl
Kierownik inż. Jan Marszał

•    Dział Inwentaryzacji
ul. Jana Pawła II 28, Poznań
tel. (61) 665  2146
e-mail: Dzial.Inwentaryzacji@put.poznan.pl
Kierownik lic. Agnieszka Skibicka

•    Dział Gospodarczy
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665  3587, 665 3589
faks (61)665 3551
e-mail: Dzial.Gospodarczy@put.poznan.pl
Kierownik mgr Elżbieta Ciałkowska

•    Dział Obsługi i Eksploatacji
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  2888
Kierownik mgr inż. Michał Król

•    Dział Rozwoju Oprogramowania
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3680
Kierownik mgr inż. Marek Goławski

•    Biuro Analiz I Rozwoju Usług
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3979
Kierownik mgr Tomasz Stelmaszyk

•    Stanowisko ds. Systemów Zarządzania Obiektami
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3999
e-mail: Tomasz.Kokowski@put.poznan.pl
Kierownik mgr inż. Tomasz Kokowski

•    Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 665  3769

•    Domy studenckie

•    Zastępca Kanclerza – Kwestor
mgr Barbara Dopierała
e-mail: Barbara.Dopierala@put.poznan.pl

•    Zastępca Kwestora ds. Finansowych
mgr Renata Pazderska
e-mail: Renata.Pazderska@put.poznan.pl

•    Zastępca Kwestora ds. Księgowości
mgr Agnieszka Łukaszewska-Graczyk
e-mail: Agnieszka.Graczyk@put.poznan.pl

•    Sekretariat Kwestora
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 6653612
faks (61) 665 3788
e-mail: Kwestura@put.poznan.pl

•    Dział Finansowy
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3703
Kierownik mgr Jolanta Frąckowiak

•    Kasa
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3648
Danuta Sałata

•    Dział Księgowości Finansowej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3621
Kierownik mgr Ewa Lubarska

•    Dział Księgowości Majątkowej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3725
p.o. Kierownika Grażyna Kadzińska

•    Dział Kosztów
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3630
p.o. Kierownika Grażyna Kijewska

•    Dział Wynagrodzeń i Stypendiów
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3579
Kierownik Ewa Hołubowska

•    Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Poznań
tel. (61) 665 3708

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:15
Aktualizacja: 30-03-2017 13:03
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu