Administracja centralna

 

 • Pion Rektora

•   Biuro Rektora
•  
Dział Ochrony Informacji i Spraw Obronnych
•  
Zespół Radców Prawnych
•  
Inspektorat BHP
•  
Dział Audytu
•  
Dział Analiz i Prognoz

•   Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

•   Centrum Kształcenia Lotniczego

 

 • Pion Prorektora ds. Kształcenia

•   Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
•  
Uczelniane Centrum Kultury
•  
Studenckie Radio "AFERA" 98,6 FM


 • Pion Prorektora ds. Nauki

•   Dział Spraw Naukowych
•  
Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii
•  
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

•   Dział Informacji Patentowej

 

 • Pion Prorektora ds. Współpracy
  z Gospodarką


•   Sekretariat Prorektorów
•  
Wydawnictwo
•  
Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki     Poznańskiej


 • Pion Prorektora ds. Edukacji Ustawicznej

•   Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

·        Sekcja Współpracy z Zagranicą

   Dział Informacji i Promocji


 • Pion Kanclerza

•   Archiwum
•  
Dział Zintegrowanego Systemu Informatycznego
•  
Dział Eksploatacji i Remontów
•  
Dział Gospodarczy

•   Dział Obsługi i Eksploatacji
•  
Dział Spraw Pracowniczych
• 
 Sekcja Kadr
•  
Sekcja Płac
•  
Dział Projektów

•   Projekt „Czas Zawodowców bis – zawodowa Wielkopolska”

•   Dział Rozwoju Oprogramowania

•   Dział Zamówień Publicznych

•   Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej
•  
Osiedle Studenckie
•  
Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Stanowisko ds. Inwestycji
  Zintegrowane Centrum Obsługi

 •  Pion Kwestora

•   Sekretariat Kwestora
   Zastępca Kwestora ds. Finansowych
•  
Zastępca Kwestora ds. Księgowości
   Dział Finansowy
   Dział Księgowości Finansowej
•  
Dział Księgowości Majątkowej
• 
 Dział Kosztów
•   
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa


 •  Pion Z-cy Kanclerza
  ds. administracyjno-ekonomicznych


•   Sekretariat Kanclerza
•  
Dział Inwentaryzacji
•  
Dział Mienia
•  
Dział Socjalny

•   Kancelaria Główna


 

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:15
Aktualizacja: 30-03-2017 13:03
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu