Jednostki międzywydziałowe


  • CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI

http://www.clc.put.poznan.pl/

 ul. Piotrowo 3A, Poznań
tel. (61) 665 2491, 665 2554
faks (61) 665 2793
e-mail: office_clc@put.poznan.pl

 Władze
Dyrektor dr Liliana Szczuka-Dorna, doc. PP
Z-ca Dyrektora mgr
Barbara Sawicka
Z-ca Dyrektora dr Iwona Gajewska-Skrzypczak

Zespół lektorów języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego
Kierownik dr Edyta Olejarczuk, tel. (61) 665 2792

Zespół lektorów języka niemieckiego i rosyjskiego
Kierownik mgr Ewa Kapałczyńska, te. (61) 665 2792

 

  • CENTRUM SPORTU

http://www.swfis.put.poznan.pl/


ul. Piotrowo 4, Poznań

tel./faks (61) 665 2517

e-mail: centrum.sportu@put.poznan.pl

Hala sportowa, ul. Jana Pawła II 28, tel. (61) 665 2717

Hala sportowa, ul. Piotrowo 4, recepcja: tel. (61) 665 3492

Władze

Dyrektor mgr Wojciech Weiss
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego 
mgr Agata Ostrowska

KLUB UCZELNIANY AZS

ul. Piotrowo 4, Poznań, hala sportowa, p. 226
tel./faks (61) 665 2817

e-mail: azs@put.poznan.pl

Prezes mgr Wojciech Weiss


  • BIBLIOTEKA PP

http://library.put.poznan.pl/pl


ul. Piotrowo 2, Poznań

tel. (61) 665 3668
faks (61) 665 3615
e-mail: biblioteka@put.poznan.pl

Władze
Dyrektor mgr Małgorzata Furgał

Oddział Czytelń, kierownik mgr Emilia Lepkowska, tel. (61) 665 2090, -3013

Oddział Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych, kierownik mgr Maria Adamkiewicz-Kroczak, tel. (61) 665 3562
Oddział Informacji Naukowej, kierownik mgr Karolina Popławska, tel. (61) 665 3521

Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, kierownik mgr Jakub Bajer, tel. (61) 665 3731

Oddział Wydawnictw Ciągłych, kierownik mgr Monika Wagner, tel. (61) 665 3517

Oddział Wypożyczeń, kierownik mgr Małgorzata Turek, tel. (61) 665 3518, -3523


 

 

Metryczka

Aktualizacja: 30-03-2017 10:31
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu