Wydziały

 

  • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Utworzony na bazie Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego rozpoczął działalność 1 października 1999 r.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- architektura i urbanistyka.

 

  • WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Powstał w 1945 roku jako część Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- budownictwo;

- inżynieria środowiska

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie:

- budownictwo;

- inżynieria środowiska.


  • WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

Za datę powstania Wydziału przyjmuje się rok 1919.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- budowa i eksploatacja maszyn;

- inżynieria materiałowa;

- mechanika

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie:

- budowa i eksploatacja maszyn;

- inżynieria materiałowa;

- mechanika.

 

  • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

Rozpoczął działalność 1 października 2006 r.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie:

- telekomunikacja.

 

  • WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Został utworzony w roku 1929.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- automatyka i robotyka;

- elektrotechnika

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie:

- automatyka i robotyka;

- elektrotechnika.

 

  • WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 1997 roku.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych
w zakresie:

- fizyka.

 

  • WYDZIAŁ INFORMATYKI

Utworzony 5 maja 2010 roku.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- automatyka i robotyka;

- informatyka

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie:

- automatyka i robotyka;

- informatyka.

 

  • WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Utworzony 5 maja 2010 roku.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych
w zakresie:

- nauki o zarządzaniu;

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- budowa i eksploatacja maszyn.


  • WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU

Rozpoczął swoją działalność 1 października 1953 roku.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- budowa i eksploatacja maszyn;

- transport

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie:

- budowa i eksploatacja maszyn;

- transport.

 

  • WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Został utworzony 1 kwietnia 1968 roku.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie:

- chemia;

- technologia chemiczna;

uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie:

- technologia chemiczna

oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych
w zakresie:

- technologia chemiczna.


 

 


Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:13
Aktualizacja: 30-03-2017 09:48
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu