Terminy posiedzeń

 

28 października 2015 r. 

  1. Ramowe programy prac stałych komisji senackich
 
25 listopada 2015 r.

  1.  Uchwalenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej
  2.  Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej
  3.  Informacja o zasadach finansowania badań naukowych w roku 2016
 

16 grudnia 2015 r.  

  1. Informacja o funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
  2. Informacja o praktykach studenckich i studenckich programach międzynarodowych
  3. Informacja o współpracy międzynarodowej

27 stycznia 2016 r.  

  1. Uchwalenie ordynacji wyborczej na kadencję 2016-2020
  2. Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2015 oraz plan remontów centralnych i inwestycji na rok 2016

24 lutego 2016 r.

  1.  Informacja o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2015

30 marca 2016 r.  

  1.  Informatyzacja Uczelni
  2.  Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

27 kwietnia 2016 r.  

  1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015
  2.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2015 oraz ocena efektywności badań naukowych
  3.  Uchwalenie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
  3.  Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych

25 maja 2016 r.

  1.  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

29 czerwca 2016 r.

  1.  Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2015/2016
  2.  Informacja nt. realizacji uchwał Senatu  
  3.  Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich
  4.  Informacja o działalności Biblioteki
  5.  Informacja o pracy Samorządu Doktorantów
  6.  Informacja o pracy Samorządu Studenckiego

28 września 2016 r.

  1.  Przyjęcie ramowego programu posiedzeń Senatu
  2.  Powołanie stałych komisji senackich  
  3.  Informacja o rekrutacji w 2016 r.

26 października 2016 r.

  1.  Powołanie komisji dyscyplinarnych
  2.  Powołanie komisji oceniających nauczycieli akademickich  
  3.  Wybór przedstawicieli do Rady Fundacji na rzecz Rozwoju PP, Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych i do Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
  4.  Ramowe programy prac stałych komisji senackich

30 listopada 2016 r.

  1.  Uchwalenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej
  2.  Informacja o zasadach finansowania badań naukowych w roku 2017  

21 grudnia 2016 r.

  1.  Informacja o funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
  2.  Informacja o praktykach studenckich i studenckich programach międzynarodowych  
  3.  Informacja o współpracy międzynarodowej

25 stycznia 2017 r.

  1.  Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2016 oraz plan remontów i inwestycji na rok 2017

 22 lutego 2017 r.

  1.  Informatyzacja Uczelni
  2.  Informacja o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2016   
29 marca 2017 r.

  1.  Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26 kwietnia 2017 r.

  1.  Uchwalenie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
  2.  Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych  
  3.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2016 oraz ocena efektywności badań naukowych

31 maja 2017 r.

  1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016
  2.  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017  

5 lipca 2017 r.

  1.  Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017
  2.  Informacja nt. realizacji uchwał Senatu  
  3.  Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich
  4.  Informacja o działalności Biblioteki
  5.  Informacja o pracy Samorządu Doktorantów
  6.  Informacja o pracy Samorządu Studenckiego


25 października 2017 r.

1. Przyjęcie ramowego programu posiedzeń Senatu

2. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

3. Ramowe programy prac stałych komisji senackich

4. Informacja o rekrutacji w 2017 roku

29 listopada 2017 r.

1. Uchwalenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej

20 grudnia 2017 r.

1. Informacja o funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości

2. Informacja o zasadach finansowania badań naukowych w roku 2018

31 stycznia 2018 r.

1. Informacja o praktykach studenckich i studenckich programach międzynarodowych

2. Informacja o współpracy międzynarodowej

28 luty 2018 r.

1. Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2017 oraz plan remontów i inwestycji na rok 2018

28 marca 2018 r.

1. Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2. Uchwalenie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

25 kwietnia 2018 r.

1. Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych

2. Informacja o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2017

30 maja 2018 r.

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017

2. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2017 oraz ocena efektywności badań naukowych

27 czerwca 2018 r.

1. Zatwierdzenie sprawozdania z dziaalności Uczelni w roku akad. 2017/2018

2. Informacja nt. realizaji uchwał Senatu

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich

4. Informacja o działalności Biblioteki

5. Informacja o pracy Samozrądu Doktorantów

6. Informacja o pracy Samorządu Studenckiego


Metryczka

Aktualizacja: 30-11-2017 12:41
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu