You are currently viewing a revision of this post created on 12/30/2014 - 13:32 by maria.polit@put....

Wersja wpisu Skład Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Kadencja 2012-2016 z dnia wt., 12/30/2014 - 13:32

Przewodniczący Rektor                           prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI
Prorektor ds. kształcenia                           dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. nauki                                     prof.  dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA
Prorektor ds. współpracy z zagranicą      prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK
Prorektor ds. edukacji ustawicznej          prof. dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI

Dziekani

dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. nadzw. PP (WA)
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK (WBiIŚ)
dr hab. inż. Olaf CISZAK (WBMiZ)
prof. dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI (WEiT)
dr hab. inż. Zbigniew NADOLNY, prof. nadzw. PP (WE)
prof. dr hab. Ryszard CZAJKA (WFT)
dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI, prof. nadzw. PP (WI)
dr hab. inż. Magdalena WYRWICKA, prof. nadzw. PP (WIZ)
prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI
dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. nadzw. PP (WTCh)

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG (WA)
prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK (WBMiZ)
prof. dr hab. Bogdan MARUSZEWSKI (WBMiZ) 
prof. dr hab. inż. Marek DOMAŃSKI (WEiT)
prof. dr hab. inż. Ryszard NAWROWSKI (WE)
prof. dr hab. inż. Aleksandra RAKOWSKA (WE)
prof. dr hab. Alina DUDKOWIAK (WFT)
prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI (WI)
prof. zw. dr hab. inż. Jan WĘGLARZ (WI)
dr hab. inż. Marek FERTSCH, prof. nadzw. PP (WIZ)
prof. dr hab. inż. Antoni ISKRA (WMRiT)
prof. dr hab. inż. Karol NADOLNY (WMRiT)
prof. dr hab. Andrzej OLSZANOWSKI (WTCh)
prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL (WTCh)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. arch. Hanna MICHALAK (WA)
dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI (WBiIŚ)
dr inż. Jan UNIEJEWSKI (WBMiZ)
dr inż. Jan LAMPERSKI (WEIT)
dr Jacek GRUSZKA (WE)

dr Maciej KAMIŃSKI (WFT)   
dr inż. Michał SAJKOWSKI (WI)
dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK (WIZ)    
dr inż. Adam KADZIŃSKI (WMRiT)  
dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI (WTCh)     
dr Liliana SZCZUKA-DORNA Jedn. organiz. nie należące do wydz.

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów i Samorządu Studenckiego

mgr inż. Katarzyna STAŃKO (doktorantka) (WMRiT)
inż. arch. Katarzyna BUDZYNOWSKA (WA)
Katarzyna JURA (WBiIŚ)
Katarzyna TAMUL (WBMiZ)
Michał SOPA (WEiT)
Michał KACZMAREK (WE)
Alicja TOMERA(WFT)
inż. Krzysztof BOROWIAK (WI)                                                  
inż. Olga GONSCH (WIZ)

Olga STASZEWSKA (WMRiT)
Agnieszka WAŁĘSA (WTCh)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Danuta ŚWITALSKA
mgr Małgorzata TUREK
Zbigniew ZAWITOWSKI

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu

Kanclerz – dr inż. Janusz NAPIERAŁA
Kwestor mgr Barbara DOPIERAŁA
Dyrektor Biblioteki PP – mgr Małgorzata FURGAŁ
Przedstawiciel RZ ZNP – dr inż. Jerzy STILLER
Przedstawiciel KZ NSZZ "S" – mgr inż. Józef BANCEWICZ

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:10
Aktualizacja: 11-10-2017 11:06
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu